1. Hình thức, tên gọi
   • Tên công ty: Công ty TNHH Sài Gòn Nhôm Kính
   • Tên giao dịch quốc tế: Aluminum Glass Saigon Ltd., Co
   • Tên viết tắt: SAIGONALU
  1. Là tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 2. Trụ sơ, địa bàn hoạt động
  1. Trụ sở chính:
   • 62/6/12 Phú Thọ Hòa, Quận , Tp.Hồ Chí Minh.
   • Điện thoại : (+ 84) 08 862677993.
   • Fax : (+ 84) 08 862677992.
   • Email : saigonalu@saigonalu.com.vn
   • Website : www.saigonalu.com.vn
  2. Địa bàn hoạt động của Saigonalu trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 3. Tư cách pháp nhân
  • Công Ty TNHH Sài Gòn Nhôm Kinh có:
   • Tư cách pháp nhân đầy đủ theo qui định của pháp luật Việt Nam.
   • Con dấu riêng, độc lập về tài sản, mở tài khoản tại các ngân hang trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
   • Điều lệ tổ chức và hoạt động.
   • Chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.
   • Tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Hoạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính.
   • Có bảng cân đối kế toán riêng, lập các quỹ theo qui định của luật doanh nghiệp.
 4. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh
  1. Công Ty TNHH Sài Gòn Nhôm Kinh huy động và sử dụng vốn để hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận cao cho các cổ đông, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển công ty.
  2. Công Ty TNHH Sài Gòn Nhôm Kinh đăng ký các lĩnh vực kinh doanh sau đây:
   1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, bán buôn sắt thép, kim loại, nhôm, kính xây dựng, vật liệu, thiết bị lắp đạt trong xây dựng, xi măng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, hàng trang trí nội thất.
   2. Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng.
   3. Gia công cơ khí( không hoạt động tại trụ sở).
   4. Sản xuất cấu kiện kim loại ( không hoạt động tại trụ sở).
   5. Xây dựng nhà các loại, công trình đường bộ, công ích, kỹ thuật dân dụng, thủy lợi, giao thông.
   6. Chuẩn bị mặt bằng.
   7. Hoàn thiện công trình xây dựng.
   8. Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước- ló sưởi- điều hòa không khí.
   9. Sản xuất máy móc thiết bị xây dựng xi măng, vôi, thạch cao, vật liệu xây dựng từ đất sét, sản phẩm gốm sứ khác, bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao( không hoạt động tại trụ sở).
 5. Thời gian hoạt động
  Công Ty TNHH Sài Gòn Nhôm Kinh được thành lập và hoạt động lâu dài theo Điều lệ Công Ty TNHH Sài Gòn Nhôm Kinh và theo quy định của pháp luật.