Phoi-canh-du-an-nha-o-xa-hoi-HQC-Hoc-Mon

Chủ Đầu Tư : CTY CP ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

Nhà Thầu chính: CTY CP ĐT XD PTN BẢO LINH